ITFE, z.s.

IT For Electronics, Emergency, Entertainment

O nás


ITFE, z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují lidé se zájmem o elektrotechniku a informační technologie k aktivní činnosti na rozvoj těchto oborů, k jejich popularizaci a k poskytování obecně prospěšné činnosti vedoucí k většímu zájmu o elektrotechnické vzdělávání a technické vzdělávání obecně.


Základními účely spolku jsou: popularizace elektrotechniky a informačních technologií a vytváření podmínek pro zjednodušení činností v těchto oborech.

Konkrétně se jedná o:

- Publikační činnost v oblasti elektrotechniky a informačních technologií.
- Vytváření a poskytování nástrojů pro zjednodušení činností v oblastech rozvoje elektrotechniky a informačních technologií.
- Zajišťování technické podpory vzdělávání v elektrotechnice a informačních technologiích.

Více ve stanovách spolku

BOMExpress


BOMExpress je nový projekt cloudové služby pro vytváření kusovníků (rozpisek) elektrotechnických konstrukcí. Bude se jednat o zdarma dostupnou webovou službu pro bastlíře, vývojáře a výrobní firmy, která bude sloužit k vytváření a zpracování rozpisek/kusovníků dílů a sestav, převážně v elektrotechnické oblasti. V tom menším měřítku se bude jednat o rozpisky osazených plošných spojů, ve větším měřítku pak pro sestavy větších celků. Jak jistě víte, podobné cloudové služby už existují, nicméně v drtivé většině případů jsou placené. U služeb zdarma je zase velmi omezená spolupráce s dodavateli součástek, protože je vetšinou provozuje právě jeden z nich. My chceme nabízet službu zdarma a zároveň umožnit propojení s e-shopy největších dodavatelů elektrotechnických součástek.

BOMExpress

AVR-UNIIO


Jednou z našich prvních aktivit je vývoj a výroba prvních prototypů vývojové desky s procesorem ATMega324PA. Jedná se o univerzální vývojovou desku s deseti opticky oddělenými vstupy, osmi jednoduchými výstupy s otevřeným kolektorem (ULN2803), třemi zdvojenými výstupy s otevřeným kolektorem (ULN2803), USB rozhraním (FT230X), linkou RS485, čtyřmi tlačítky, osminásobným DIP přepínačem, akustickým měničem a konektoy pro rozšiřující desky.

Kontakt

ITFE, z.s., Pražská 57, 530 06 Pardubice

+420 733 519 515

itfe@itfe.cz


Odesílám...
ODESLÁNO: Vaše zpráva byla odeslána. Ozveme se Vám co nejříve.